Algemene Voorwaarden

De Algemene Bezoekersvoorwaarden van de vereniging van Schouwburg- en Concertgebouw Directies (VSCD) zijn van toepassing bij Parkstad Limburg Theaters. De Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam gedeponeerd onder nummer 66/2012. 

Exemplaren hiervan kunt u gratis verkrijgen bij onze kassa of raadplegen via bovenstaande link. Tevens zijn de bezoekers-/huisregels voor de Theaters van toepassing. Deze zijn hier te vinden. Iedereen die een toegangskaart koopt, verklaart op de hoogte te zijn van bovengenoemde regels.